A nie chciałaś zostać lekarką? Meandry kariery pielęgniarki.

O relacjach w zespole medycznym, prestiżu zawodu pielęgniarki, trudnych chwilach w pracy i odnalezieniu swojego szczęścia