Browsing Category

Rozwój naukowy

Tu znajdziesz informacje, które przydadzą Ci się w rozwoju naukowym.

  • Jak zacząć pisać doktorat?
  • Który tryb robienia doktoratu jest dla mnie lepszy? tryb eksternistyczny czy w ramach szkoły doktorskiej?
  • jak aplikować o granty
  • jak pisać prace naukowe?
  • jak znaleźć mentora?
  • inspirujące kobiety w nauce