Idę do Szkoły Doktorskiej!

Doktorat- jak zacząć, rekrutacja do szkoły doktorskiej