Badanie dyskryminacji kobiet w zawodach medycznych w Polsce 

Raport powstał jesienią 2021 r. we współpracy Polek w Medycynie i Będąc Młodym Lekarzem. Spis treści: Add a header to begin generating the table of contents Kto wziął udział w badaniu W … Czytaj dalej Badanie dyskryminacji kobiet w zawodach medycznych w Polsce