herstoria medycyny

Herstoria medycyny – wybitne polskie medyczki

polskie medyczki

Herstoria Medycyny to cykl historii o medyczkach, które swoim działaniem pokazują Nam odwagę kobiet walczących nie tylko o swoje prawa, ale także o zdrowie i życie ludzi, którym z oddaniem niosły pomoc. Bardzo często nawet z narażeniem swojego własnego.

Spis treści:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Nasze bohaterki

  Anna Tomaszewicz-Dobrska - kobieta, która wykonała pierwsze w Polsce cięcie cesarskie

  lekarka Anna Tomaszewicz-Dobrska

  Fotografia pochodzi z książki „Anna Tomaszewicz Dobrska: karta z dziejów polskich lekarek” Zbigniewa Filara.

  Anna Tomaszewicz-Dobrska to pierwsza polska lekarka zajmująca się ginekologią i położnictwem na ziemiach Polskich w czasach zaborów.

  Urodziła się w Mławie, w wieku siedemnastu lat wyjechała do Szwajcarii i podjęła studia medyczne w Zurychu, które zakończyła obroną pracy doktorskiej w 1877 roku. Zanim do tego jednak doszło, na piątym roku studiów otrzymała możliwość asystentury u neurologa i psychiatry Eduarda Hitziga w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Zurychskiego. Wiedzę uzupełniała również w Wiedniu i Berlinie. Po studiach powróciła do Warszawy, lecz nie mogła nostryfikować dyplomu ze względu na płeć. Jej aplikacja do Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego została odrzucona, przez co wyjechała do  Sankt Petersburga.

  W carskiej Rosji również spotkała się z niemałymi problemami, ale po jakimś czasie dopuszczono ją do egzaminów końcowych. Pomogła jej w tym  jednak praca lekarki w haremie sułtana, który przebywał w tamtym czasie w Petersburgu.

  Na teren ziem polskich wróciła w 1880 roku, podejmując prywatną lekarską praktykę między innymi w przytułku położniczym.

  To właśnie ona przeprowadziła pierwsze w Polsce cięcie cesarskie w 1918 roku w Warszawie. Anna była absolutną zwolenniczką aseptyki i przestrzegania zasad higieny, w związku z tym w przytułku położniczym, który prowadziła, było bardzo czysto, dzięki czemu śmiertelność położnic spadła poniżej 1%!

  Jej działalność w obszarze zdrowia kobiet przekraczała granice lekarskiej praktyki. Anna Tomaszewicz-Dobrska była autorką licznych artykułów i publikacji na temat zdrowia, higieny, opieki nad dziećmi i edukacji seksualnej. Wykształciła setki lekarzy i akuszerek. Jej prace miały istotny wpływ na podnoszenie świadomości społecznej i poprawę warunków życia kobiet w tamtych czasach.

  Anna Tomaszewicz-Dobrska była jednym z pierwszych członków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dla Kobiet, założonego w 1901 roku. Towarzystwo to miało na celu promowanie edukacji medycznej kobiet oraz walkę o równouprawnienie płci w dziedzinie medycyny.

  Dodatkowo, Tomaszewicz-Dobrska aktywnie angażowała się w ruch sufrażystyczny, walcząc o prawa polskich kobiet. Była członkinią organizacji kobiecych, takich jak Liga Kobiet Polskich czy Koło Polskie Kobiet, które dążyły do zapewnienia kobietom pełnych praw obywatelskich.

  Warto podkreślić, że jej postawa i determinacja otworzyły drogę dla kolejnych pokoleń polskich lekarek i kobiet pragnących rozwijać się w dziedzinie medycyny i społecznej aktywności. Przez swoje osiągnięcia i oddanie służbie zdrowia oraz walce o prawa kobiet Anna Tomaszewicz-Dobrska stała się ważną postacią w historii polskiego feminizmu i medycyny.

  Irena Sendlerowa - pielęgniarka, która w czasie wojny ocaliła tysiące

  Fotografia: Irena Sendlerowa, sanitariuszka w powstaniu warszawskim, 1944, fot. archiwum Janiny Zgrzembskiej / East News

  Irena Sendlerowa – pielęgniarka i sanitariuszka ratująca żydowskie dzieci w trakcie Drugiej Wojny Światowej.

  Dzięki jej odwadze zostało uratowanych ok 2500 dzieci

  Nasza Bohaterka urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Była córką lekarza Stanisława Krzyżanowskiego, założyciela pierwszego sanatorium gruźliczego. Jego pacjentami byli ubodzy Żydzi, stąd Irena spędzała czas wśród żydowskich rówieśników i nauczyła się języka jidysz. Jak sama później wspominała: 
  „Wychowana byłam w duchu, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy - ważny jest człowiek!”

  Studia na Uniwersytecie Warszawskim podjęła w 1928 roku. Studiowała z przerwami prawo i polonistykę, lecz nie ukończyła żadnego z tych kierunków. W 1931 wyszła za Mieczysława Sendlera, asystenta na wydziale filologii klasycznej. Życie zawodowe zaczęła podejmując pracę w dziale prawnym Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Wolnej Wszechnicy Polskiej. Tam pełniła jednocześnie funkcję pracowniczki socjalnej oraz psychoterapeutki. W1935r. rozpoczęła pracę w Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego Zarządu miasta stołecznego. Tam zastała ją wojna. 

  W krótkim czasie po wejściu Niemców do Polski, razem z koleżankami z Wydziału, zaczęła organizować pomoc Żydom. Zorganizowała także akcje przemycania dzieci z warszawskiego getta. Dane każdego z nich były zapisywane na wąskich karteczkach, bibule, nazwanej po wojnie Lista Sendlerowej”. Zapisane bibułki trafiały do słoików, które zakopywała pod jabłonką na podwórku przy ul. Lekarskiej w Warszawie.

  Była aresztowana przez Gestapo i skazana na śmierć, na całe szczęście zdołano ją wyciągnąć z Alei Szucha. Podczas Powstania Warszawskiego pracowała jako pielęgniarka PCK pod pseudonimem Siostra Jolanta. Po wojnie pracowała również z dziećmi, tworząc m.in. domy dla sierot. 

  W Czasach PRLu o niej zapomniano, ze względu na jej powstańczą przeszłość i działalność w Armii Krajowej. W 1965 roku została uhonorowana przez izraelski Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Została również odznaczona przez Prezydenta Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia PolskiKrzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

  W 2007 roku Irena Sendlerowa została odznaczona dziecięcym Orderem Uśmiechu. Była Aniołem wśród ludzi!

  Jolanta Wadowska-Król - lekarka, która odkryła co zatruwa śląskie dzieci

  lekarka Jolanta Wadowska-Król

  Fotografia: Adrian Tync, Jolanta Wadowska-Król na 5. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach (Scena Doliny Rawy) podczas spotkania pt. „Tajemnica trucia szopienickich dzieci”

  Jolanta Wadowska-Król – lekarka pediatra.

  Urodziła się  27 czerwca 1939 roku w Katowicach. Studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 1968 roku uzyskała specjalizację z pediatrii i podjęła pracę w Poradni Rejonowej w Szopienicach, a później w Dąbrówce Małej. 

  W latach 1973 – 1981 uratowała przed zachorowaniem bądź śmiercią na ołowicę setki dzieci z Katowic – Szopienic. Jako pierwsza odkryła tę chorobę u pacjentów mieszkających w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

  Prowadzone przez nią badania naukowe nad ołowicą u dzieci rzucały cień na wizerunek PRL, dlatego też ówczesne władze zdecydowały, że powinna zaniechać dalszego informowania o chorobie. Dr Jolanta Wadowska – Król uznała jednak, że zdrowie jej podopiecznych jest ważniejsze niż stopnie naukowe i poświęciła się dalszemu ratowaniu dzieci, co ostatecznie zamknęło jej drogę do kariery naukowej. Później wielokrotnie pomagała poszkodowanym rodzinom w walce o odszkodowania z powodu uszczerbku na zdrowiu. Przeszła na emeryturę w roku 2011.
  Za swoją działalność została oficjalnie doceniona dopiero w 2005 r., gdy Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyznał dr Jolancie Wadowskiej – Król Złoty Medal „Solidarności”. W 2013 r. podczas uroczystości wręczenia Śląskiej Nagrody Obywatelskiej otrzymała Nagrodę Specjalną. Jej sylwetkę przywołała w 2013 roku „Gazeta Wyborcza” reportażem „Ołowiane dzieci człapią jak bociany”. W konsekwencji powstało wiele inicjatyw mających na celu uhonorowanie lekarki. 

  Zofia Kuratowska - hematolożka, której zawdzięczamy ogromny przełom we współczesnej medycynie

  lekarka Zofia Kuratowska

  Fotografia: Jacek Kucharczyk

  Zofia Kuratowska – lekarka, hematolożka. 

  Urodziła się w 1931 roku w Skolimowie. Była córką polskiego matematyka, jednego z czołowych przedstawicieli szkoły matematycznej – Kazimierza Kuratowskiego. 

  W trakcie Powstania Warszawskiego była kolporterką „Biuletynu Informacyjnego”. Wiele lat później w 1955 roku ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. 

  Prof. Kuratorska prowadziła w latach 60. badania  dzięki, którym odkryła, że hormon erytropoetyna produkowana jest w nerkach. Jej badania doprowadziły do przełomu w hematologii i chorobach wewnętrznych.

  Tytuł profesorski prof. Kuratowska otrzymała dziewiętnaście lat później, w 1989 roku. W latach 1990-1997 była kierowniczką Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie.
  Prof. Kuratowska była też działaczką. W latach osiemdziesiątych była członkinią „Solidarności”, w 1989 roku brała udział w obradach Okrągłego Stołu, jako jedna z niewielu kobiet, w zespole do spraw zdrowia. Sprawowała również funkcję senatorki oraz na stanowisku Wicemarszałka Senatu, a w późniejszym czasie objęła stanowisko ambasadorki RP w Południowej Afryce
  Była pierwszą polską lekarką, którą napisała książkę na temat Zespołu Niedoboru Odporności, czyli AIDS. Dzięki jej inicjatywie został wydany informator na temat wirusa HIV i AIDS Wydziału Brytyjskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wraz z Markiem Kotańskim założyła Stowarzyszenie Solidarni wobec AIDS, pierwszą organizację pozarządową, mającej na celu wsparcie medyczno – socjalne, terapeutyczne i prawne niesione osobom chorym. 
  Zofia Kuratowska za swoją działalność została wyróżniona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Czerwoną Kokardką, która jest przyznawana przez Krajowe Centrum ds. AIDS i organizacje pozarządowe.

  Stanisława Leszczyńska - położna z Auschwitz

  położna Stanisława Leszczyńska

  Fotografia:  Autor nieznany/ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi

  Stanisława Leszczyńska – położna.

  Była dowodem na to, że w czasach zagłady i totalnego zniszczenia można było uratować życie tych najmniejszych i najsłabszych. Ta dzielna kobieta, nasza polska położna pomogła przyjść na świat ok. 3000 dzieci urodzonym przez więźniarki w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, będąc samej tam uwięzioną. Była nazywana przez nie Mateczką Stanisławą.

  Urodziła się w Łodzi, gdzie jej ojciec zajmował się pracą w stolarni a matka pracowała w fabryce włókienniczej. Później razem z rodziną wyjechała do Brazylii, po czym wróciła do Polski w 1910 roku kontynuując naukę w jednym z gimnazjów. W trakcie Pierwszej Wojny Światowej działała pracując w Komitecie Niesienia Pomocy Biednym.

  Kiedy wybuchła Druga Wojna Światowa, część rodziny Stanisławy została aresztowana za współpracę i działalność konspiracyjną, a nasza bohaterka wraz z córką zostały umieszczone w kobiecym więzieniu, następnie przetransportowane do KL Auschwitz-Birkenau za pomoc udzielaną Żydom. Dzięki temu, że udało jej się w porę zabrać dokumenty z kwalifikacjami zawodowymi, uniknęła śmierci i mogła sprawować opiekę nad swoimi podopiecznymi. Pomimo bardzo ciężkich warunków w jakich przyszło jej pracować, mając do dyspozycji tylko brudny koc pełen wszy udało jej się uzyskać niesamowite efekty – rodzące i ich dzieci utrzymywały się przy życiu. Podobnych sukcesów nie mieli nawet lekarze z Trzeciej Rzeszy, dlatego sama Stanisława była obiektem zazdrości i nienawiści Jozefa Mengele Anioła Śmierci.

  Po skończonej wojnie Stanisława Leszczyńska zdecydowała się opisać swoje przeżycia w „Raporcie Położnej z Oświęcimia”, który wydała po raz pierwszy w Przeglądzie Lekarskim w 1965 roku. Od 1983 roku jej imię nosi Krakowska Szkoła Położnych.

  8 maja to dzień urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, który świętowany jest jako Dzień Położnych, które wspierają Nas od samego początku naszego życia i za to Wam właśnie DZIĘKUJEMY! 

  Zespół Polek w Medycynie

  Autorka

  Fotografia: Patrycja Płanik

  Ewelina JodkowskaDyplomowana masażystka z doświadczeniem w pracy z dorosłymi i dziećmi. Od wielu lat jako wolontariuszka działająca w środowisku zrzeszającym żołnierzy weteranów, weteranów poszkodowanych, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin i rodzin poległych w trakcie służby. 

  Skomentuj

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to Top