Idę do Szkoły Doktorskiej! Czyli jak wygląda droga medyczki do doktoratu

Dobrze, ale jak to właściwie zrobić?

Naszym dzisiejszym celem jest przybliżenie Ci procesu aplikacji do Szkoły Doktorskiej. Opiszemy najważniejsze kroki na drodze po wymarzony doktorat tak, by odczarować oficjalny język i zachęcić Cię do aplikowania w nowym roku akademickim, który już niedaleko! 

Do dzieła!

Dokonaj wyboru ścieżki naukowej, którą chcesz podążać:

 • nauki medyczne (34 miejsca)
 • nauki o zdrowiu (7 miejsc)
 • nauki farmaceutyczne (9 miejsc)

Pamiętaj, że aplikować możesz tylko na jedną z dyscyplin!

Trzyetapowa rekrutacja

I etap – test z języka obcego na poziomie B2 (zdanie egzaminu lub uznanie certyfikatu);

                                      

II etap – ocena dorobku naukowego + średnia ocen uzyskana ze studiów

                                      ↓ 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim*, ocenę waloru naukowego planowanej pracy i możliwość jej realizacji.

*To nowość wprowadzona na na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od 2021 roku. Na innych uniwersytetach rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim. 

Jak wiemy, od reguły zawsze istnieją wyjątki 🙂 Do Szkoły Doktorskiej może być zakwalifikowany absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zwłaszcza,i gdy kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”

Magiczny paragraf 7

Spis najważniejszych dokumentów, jakie należy złożyć:

 • projekt badawczy,
 • kserokopię odpisu dyplomu/zaświadczenie ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych,
 • kserokopia odpisu suplementu do dyplomu,
 • CV z opisem zainteresowań naukowych,
 • informacja o aktywności naukowej,
 • kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego –jeżeli chcesz ubiegać się o zwolnienie z egzaminu z języka obcego,
 • kwestionariusz kandydata z systemu IRK,
 • w przypadku prowadzenia badań z udziałem pacjentów dodatkowo musisz dostarczyć kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o trzech dawkach szczepienia WZW typu B,
 • kserokopię książeczki z ważnymi badaniami epidemiologicznym,
 • zdjęcie.

Dużym ułatwieniem jest zdalny system rekrutacji (IRK) i jasno wypunktowane kroki w drodze na wymarzony doktorat. 

Podejmiesz rękawicę? 

Super!

Widzimy się w Szkole! 🙂

Autorka: lek. Klaudia Gutowska

2 komentarze “Idę do Szkoły Doktorskiej! Czyli jak wygląda droga medyczki do doktoratu”

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top