Kolejne spotkanie w Senacie RP – relacja

1 marca 2024 r., jako zespół Fundacji Polki w Medycynie, miałyśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnym, drugim już, spotkaniu zorganizowanym przez Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, poświęconym najważniejszym problemom dotykającym polską ochronę zdrowia. Było to absolutnie wyjątkowe spotkanie, na którym najgłośniej wybrzmiał głos kobiet.

Dziękujemy panu Marszałkowi Michałowi Kamińskemu za otwarcie się na potrzeby polskich medyczek oraz za stworzenie przestrzenie do dyskusji i zmian.

Dziękujemy również organizacjom, które wzięły udział w wydarzeniu: Fundacji Kobiety w Chirurgii, Fundacji Matecznik oraz Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Położnych Rodzinnych. Wspólnie przedstawiłyśmy propozycję zmian w opiece zdrowotnej nie tylko z perspektywy pacjentek, ale również innych zawodów medycznych. Nasze propozycje uwzględniały m.in:

– poprawę kształcenia medyczek i medyków w zakresie walki z mobbingiem i dyskryminacją,

– utworzenie odpowiednich narzędzi do zwalczania mobbingu i dyskryminacji,

– adaptacji zawodowej dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych,

– wzmacnianie roli wszystkich zawodów medycznych i promowanie rozwoju zespołów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia,

– utworzenie interdyscyplinarnych zajęć dla medyczek i medyków w trakcie ich kształcenia,

– promocję zdrowia psychicznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

– stworzenie kampanii społecznej dotyczącej tematu starzenia się i empatii w stosunku do osób starszych/przewlekle chorych i umierających,

– edukację społeczeństwa na temat znaczenia opiekunów medycznych w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz wspieranie i podnoszenie ich roli w opiece nad pacjentami,

– wzmocnienie samodzielnej roli pielęgniarek i położnych w POZ w związku z ustawą z dn. 17.10.2017 r. i wchodzącymi w życie 1.01.2025 r. zespołami POZ w opiece zdrowotnej.

W spotkaniu uczestniczyli również: Magdalena Biejat (Wiccemarszałkini Senatu), Urszula Demkow (Wiceminister Zdrowia, Polska 2050), Joanna Wicha (Posłanka na Sejm), Wioleta Tomczak (Posłanka na Sejm), Jakub Bydloń (Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia), Magdalena Przydatek (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia), Magdalena Kucharska (Naczelnik Wydziału Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia).

Dziękujemy Edycie Wasilewskiej za wsparcie prawne w opracowaniu propozycji legislacyjnych oraz Rafałowi Biernackiemu za koordynację tego fantastycznego spotkania.

Jedno jest pewne, kobiety w medycynie mówią jednym głosem i po raz kolejny udało nam się to udowodnić.

Jesteśmy gotowej do dalszej pracy, Polki w Medycynie działają dalej!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć (fot. Łukasz Kamiński) oraz przeczytania relacji ze strony Senatu RP.


Podobał Ci się ten artykuł? Teraz możesz postawić nam kawę! Wesprzyj nas klikając poniżej:

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top