Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Działalności Leczniczej

Autorka: Adw. dr Edyta Wasilewska Zakres Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ubezpieczenie pokrywa szkody będące następstwem udzielania […]

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Działalności Leczniczej Czytaj dalej »