Luka płacowa w medycynie


Czy kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni? Jak duża jest luka płacowa? I jak różnica wynagrodzeń wygląda w opiece zdrowotnej? Zobaczmy, co na ten temat mówi raport GUS.

Czym jest luka płacowa?

Luka płacowa (ang. gender pay gap) oznacza różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, piastujących te same stanowiska i wykonujących tę samą pracę.

Przyczyny luki płacowej to:

  • brak transparentności wynagrodzeń,
  • stereotypy związane z płcią,
  • wykonywanie przez kobiety nieodpłatnej pracy opiekuńczej i obowiązków związanych z życiem rodzinnym, co przekłada się na mniejszą „dostępność” w pracy,
  • gorszy dostęp do stanowisk kierowniczych.

Efekt? Możliwość realizowania zamierzeń zawodowych przez kobiety jest w praktyce ograniczona. Kobiety często mają też niższy status materialny, niższe emerytury (nawet o 30%) i są bardziej narażone na ubóstwo.

Ile wynosi luka płacowa w Polsce?

Różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce monitoruje Główny Urząd Statystyczny. Co dwa lata publikuje raport o strukturze wynagrodzeń według zawodów. Ostatni pochodzi z lutego 2022 i prezentuje wyniki z października 2020 r.

  • Wskaźnik luki płacowej w Polsce w 2020 r. wyniósł 4,8%. Oznacza to, że przeciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było o 4,8% wyższe niż wynagrodzenie kobiet.
  • W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 2,3% mniej za godzinę pracy od mężczyzn, a w sektorze prywatnym nawet o 12,9%.
  • We wszystkich wielkich grupach zawodów wynagrodzenia godzinowe mężczyzn były wyższe od wynagrodzeń kobiet.

Wniosek: luka płacowa jest większa w sektorze prywatnym niż państwowym.

Luka płacowa występuje również w opiece zdrowotnej

Jak wynika z poniższego wykresu, kobiety pracujące w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej zarabiały średnio za godzinę pracy o około 14% mniej niż mężczyźni.

Warto dodać, że raport GUS uwzględnia wyłącznie osoby, które pracują w instytucjach i firmach zatrudniających 10 osób lub więcej osób.

Dane pochodzą z Raportu GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku”, data wydania 07.02.2022. Grafika

Czy lepsze wykształcenie równa się lepsza płaca?

Kobiety stanowią 60,8% pracowników, którzy mają wyższe wykształcenie.

Jednak badania wskazują, że na każdym poziomie wykształcenia przeciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn w 2020 roku było wyższe: od niespełna 13% w przypadku wykształcenia gimnazjalnego, do ponad 24% w przypadku inżyniera lub licencjata.

Wśród osób z wykształceniem wyższym ze stopniem naukowym co najmniej doktora – pomimo przewagi kobiet w tej grupie (63,9%) – wartość wskaźnika zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć wyniosła 19,8%.

Czyli wynagrodzenie kobiet ze stopniem co najmniej doktora jest o ⅕ niższe niż mężczyzn.

W jakich zawodach przeważają kobiety?

Kobiety przeważają w sektorze zdrowia i pracy socjalnej (84,7%) oraz w sektorze edukacji (77,7%).

Przewaga mężczyzn widoczna jest natomiast w zawodach technicznych. W dużej grupie zawodów „Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych” stanowili oni 80,1%, a w grupie „Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych” 69,4%.

Czy wiesz, że…?

Najbardziej sfeminizowanym zawodem ze wszystkich są położne. na 40.000 kobiet przypada w tym zawodzie 80 mężczyzn.

Autorka: lek. Małgorzata Osmola

Interesuje Cię, jak wygląda pozycja kobiet na uczelniach wyższych? Zobacz wyniki naszego badania: Szklany sufit czy ruchome schody? Pozycja kobiety na uczelni medycznej

Szklany sufit czy ruchome schody? Pozycja kobiet na uczelni medycznej [RAPORT]
Szklany sufit czy ruchome schody? Pozycja kobiet na uczelni medycznej [RAPORT]

Wspieraj działania Fundacji Polki w Medycynie: 

Działamy na rzecz medyczek w Polsce już od trzech lat. Robimy to z pasji i z pasją. Dzięki Waszemu wsparciu możemy szerzyć wiedzę, walczyć z dyskryminacją kobiet w polskiej ochronie zdrowia oraz tworzyć nowe projekty rozwojowe. Dużo jeszcze przed nami!

Znajdziesz nas na Patronite: www.patronite.pl/PwM


 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top